KONTAKT

Organizator:

SCMP

 

Stowarzyszenie Content Marketing Polska

 

Sekretariat SCMP 

biuro@contentmarketingpolska.pl

ul. Puławska 118 A
02-620 Warszawa

NIP 521 346 91 37
Regon 141278944

Stowarzyszenie wpisane do rejestru Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000279305